Products
Percutan Achilles Tendon Reinforcement İmplant

Materyal şunları içerir:

Bu kullanım için özel olarak tasarlanmış iğneler yardımıyla ekstrimitelerde düğümlenen 1.4mm çapında ve 80cm kullanılabilir uzunluğunda polyester destekleyici ip. 15cm’lik boyuyla rüptürden yeterince uzak sağlam bölgede insizyon yapmaya elverişli düz bir pin. Pinin ucu üçgen şeklindedir, 3 keskin kenar ile 20 derece eğimlidir.
İğne tutucu ile daha iyi kavrayış sağlamak amacıyla iğnenin arkasında düz bir yüzey vardır. Atravmatik trapezoidal (ikizkenar yamuk şeklinde) kısmıyla, 3/8 oranında kıvrımlı bir iğne. İğnenin ucu iki taraftan keskinleştirilmiştir. Son düğümleme sırasında açıklığı aşağı bakan(dışbükey-konveks) tarafında yükü çok iyi şekilde dağıtmaya elverişli yüksek yoğunluklu politen yama. Tek bir ligamentin gerekli ve yeterli kullanımına dikkat ediniz.

Ameliyat Sonrası İzlem (Takip)

45 gün boyunca destek sağlayacak hafif clubfoot şeklinde bir VELCRO kalıbı hazırlayın.
Basınç, iyi müsküler trofisite sağlar ve venöz komplikasyonları önler. Rehabilitasyonun kalanı aşağıdaki protokolde şu şekilde anlatılmıştır:

AŞİL TENDONUNUN RÜPTÜRÜ SONRASI REHABİLİTASYON PROTOKOLÜ  

1. İmmobilizasyon
1.-45. Günler arası:Sürekli ortez (iki koltuk değneği ile destekleme)
45.-67. Günler arası:1.5cm kalınlığında ökçelik (heelpiece)
67.-90. Günler arası:0.75cm kalınlığında ökçelik (heelpiece)

2. Rehabilitasyon
15.-45. Günler arası:Ovalama yoluyla yaralı dokuya masaj(1-2 gün)
Gerekirse buz tutulabilir
45.-67. Günler arası:Amplitüd ve manuel yardım?
Selektif izometrik kas çalıştırma
Yeniden yürümeyi öğrenme
Son fazda treadmil (koşu bandı) üzerinde çalışılabilir
3 aydan önce ağır iş yapılmaz