Products
Bioresorbable Pins

Bioabzorbabl pin (biyolojik olarak emilebilen pin) çeşitleri genellikle epifiz bölgesindeki küçük fraktürlerin sabitlenmesinde endikedir. Pediatrik endikasyonların yanı sıra üst ve alt ekstrimiteler için de uygundur. %100 poli(70/30 ,L/DL) laktitten yapılmıştır. Bu PLA (polilaktit asit) kontrollü bir parçalanma sürecine tabidir. Pinler, yara iyileşmesine katkıda bulunup revizyonu kolaylaştırarak implantasyon sonrası 8-10 ay boyunca stabil kalır. Pinler daha sonra in situ (yerinde) hidrolize edilir ve 24 ay sonrasında tamamen kemikle yer değiştirir.          

Avantajlar:

-Kontrollü bozunma
-Sentetic ve biyouyumlu
-Kullanımı kolay
-Mekanik dayanım
-Bölünebilir

Absorbe pinler %100 poli(70/30 ,L/DL) laktitten yapılmıştır. Bu PLA (polilaktit asit) kontrollü bir parçalanma sürecine tabidir. Üretim sürecinde tüm pinler aynı molar kütleye sabiptir. Bu nedenle tüm pinler aynı hızda bozunacaktır.

Endikasyonlar:

Epifiz bölgesindeki küçük kırıklar -Üst ve alt ekstremitelerde  -Halluks Valgus, Halluks Rijitus v.b. Forefoot cerrahisinde -El ve Ayak parmakları artrodezlerinde -Pediatrik    38. haftada hidroliz sebebiyle pinler mekanik özelliklerini kaybederler. 104. haftadan sonra pinler tamamen sağlıklı kemik dokuyla yer değiştirirler.